Aanbod

In mijn praktijk bied ik behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar met verscheidene psychische klachten en problemen. U kunt hierbij denken aan somberheid, angsten en paniek, piekeren, onverwerkte trauma’s en rouw, gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid, identiteitsvragen, eenzaamheid, moeite in de omgang met emoties en impulscontroleproblemen. Ook kunnen mensen bij mij terecht die langdurig vastlopen in verschillende gebieden van hun leven, zoals opleiding en werk, sociaal contact en intieme relaties en zij die het niet goed lukt om voldoende zingeving of voldoening in het leven te vinden.

Ik bied zowel behandeling binnen de ‘Basis GGZ (BGGZ)’ – een korte behandeling voor lichte tot matige, niet complexe klachten – als binnen de ‘Gespecialiseerde GGZ’ (SGGZ) – een langer durende en meer specialistische behandeling voor ernstige, hardnekkige en/of complexe problematiek. Ik maak in mijn behandelingen voornamelijk gebruik van individuele psychodynamische psychotherapie, ook wel inzichtgevende psychotherapie genoemd, maar maak ook gebruik van affectfobietherapie en EMDR.

Contra-indicaties

In mijn zelfstandige praktijk kan ik helaas niet iedereen de juiste of voldoende hulp bieden. Ik ben bijvoorbeeld alleen onder werktijden bereikbaar en beschik niet over een mogelijkheid tot crisisopvang. Mensen die hulp zoeken voor onderstaande problematiek, kan ik dan ook niet behandelen in mijn praktijk:

  • Aanwijsbare crisisgevoeligheid, bijvoorbeeld blijkend uit su├»didepogingen of zelfbeschadiging in de voorgeschiedenis of eerdere psychiatrische opnames.
  • Aanwijzingen voor of eerdere gestelde diagnoses bipoloriteit en psychotische stoornissen.
  • Ernstige eet- of verslavingsproblematiek.
  • Aanwijzingen voor antisociale persoonlijkheidsproblematiek, bijvoorbeeld blijkend uit vroegere detentie of contact met justitie.
  • Ernstige psychosociale problematiek, bijvoorbeeld forse beperking in het dagelijks functioneren.

Psychoanalytische psychotherapie

Ook wel inzichtgevende psychotherapie genoemd. Het is een therapievorm waarin centraal staat hoe iemand zich in de loop van het leven heeft ontwikkeld en hoe dat het huidige functioneren mede bepaalt. Actuele gevoelens, gedachten en belevingen worden in verband gebracht met vroege ervaringen.

Affectfobie therapie (AFT)


Deze therapievorm is bedoeld voor mensen die bang zijn geworden voor hun eigen gevoelens en manieren hebben gevonden om minder of niet meer te voelen wat er in ze omgaat. De therapie richt zich op het weer leren toelaten, herkennen en tot uiting brengen van eigen gevoelens, gedachten en verlangens.

EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is gericht op het verwerken van traumatische gebeurtenissen en de gevoelens en gedachten die daarbij komen kijken. Het is erop gericht de angstige gevoelens die bij het terugdenken aan de gebeurtenis worden opgeroepen te doen afnemen.