Psychoanalytische Psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie, ook wel inzichtgevende psychotherapie genoemd, is een therapievorm die erop gericht is de eigen gevoelens, gedachten en verlangens beter te leren kennen en begrijpen. De therapie richt zich niet op specifieke klachten of problemen, maar is een persoonsgerichte aanpak, die ervanuit gaat dat klachten het product zijn van onderliggende gevoelens, gedachten en gedrag.

Wat is psychoanalytische psychotherapie?

Onder invloed van hoe we opgroeien en wat we meemaken in het leven ontwikkelen we allemaal bepaalde patronen in hoe we denken en voelen. Deze patronen kunnen helpend zijn en ons veerkrachtig maken in het leven, maar kunnen ons ook in de weg zitten bij de invulling van ons leven. De manieren waarop we denken over en omgaan met onszelf, de wereld om ons heen en andere mensen kunnen leiden tot verschillende klachten en problemen. Hierbij kan men denken aan somberheid en angsten, maar ook aan relatieproblemen, problemen in de omgang met emoties of moeite om tot ontplooiing en voldoening te komen. Veel van deze patronen zijn vaak onbewust, omdat ze zo vanzelfsprekend zijn geworden. In een psychoanalytische psychotherapie gaan we samen op zoek naar deze veelal onbewuste patronen om er meer bewust van te worden. We proberen de gevoelens, gedachten en gedragingen in het hier en nu beter te begrijpen vanuit vroege ervaringen en omstandigheden. Wanneer iemand zich meer bewust is van de patronen die in de weg zitten, kan immers voor alternatieven worden gekozen.  

Hoe ziet psychoanalytische psychotherapie eruit?

Psychoanalytische psychotherapie is een individuele therapievorm van één of twee sessies per week van 45 minuten. Hierbij vraag ik u om mij zo open en eerlijk mogelijk te vertellen over wat er in u en in uw leven speelt, zodat we samen meer kunnen gaan begrijpen van wat er in u omgaat. De therapeutische relatie vormt een belangrijke basis in deze therapievorm. Wat zich afspeelt in ons contact biedt ons inzicht in de gedachten en gevoelens en in hoe u gewend bent zich te voelen of gedragen in contact met anderen. Wat er gebeurt in het hier en nu is daarom mede onderwerp van gesprek in deze therapie. Psychoanalytische psychotherapie is doorgaans een langer durende therapie en is bedoeld voor mensen met een nieuwsgierigheid naar de eigen binnenwereld, die aan de slag willen met de onderliggende achtergrond van de klachten en problemen.

Onderzoek

Psychoanalytische psychotherapie is een bewezen effectieve therapievorm voor het behandelen van stemmingsstoornissen (zoals depressie), angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. De positieve effecten blijken bovendien duurzaam te zijn op de lange termijn. Zie voor meer informatie ook de factsheet van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).