EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, beter bekend onder de afkorting EMDR, is een therapie gericht op de verwerking van traumatische gebeurtenissen en bijkomende klachten.

Wanneer EMDR

Wanneer mensen een schokkende of pijnlijke gebeurtenis meemaken, zoals een ongeluk, (seksueel) geweld, een misdrijf of een verlieservaring, kunnen zij daar behoorlijk last van houden. Het kan leiden tot terugkerende angsten, nachtmerries en ‘flash backs’ aan de specifieke gebeurtenis. Ook kan het meemaken van een schokkende gebeurtenis leiden tot somberheid, schaamte, wantrouwen, concentratieproblemen of een afgenomen gevoel van zelfvertrouwen. Het terugdenken aan deze traumatische gebeurtenis kan bovendien een hevige emotionele reactie blijven oproepen. Soms gaan mensen daardoor situaties of plekken uit de weg die hen doet terugdenken aan deze gebeurtenis, wat erg lastig en vervelend kan zijn en nadelige gevolgen kan hebben voor de relaties met anderen. EMDR is een behandelmethode gericht op het verwerken van specifieke traumatische gebeurtenissen en de bijkomende klachten en gevoelens.

Hoe ziet EMDR eruit

EMDR is een individuele therapie, doorgaans bestaande uit wekelijkse sessies van 60 tot 90 minuten. In de voorbereidende fase van de EMDR zal samen in kaart worden gebracht wat de specifieke gebeurtenis is die heeft geleid tot de klachten en welk moment of welke momenten in het dagelijks leven nog het meest schokkend of pijnlijk zijn. Tijdens de EMDR wordt u gevraagd het beeld van de schokkende gebeurtenis weer voor de geest te halen. Tegelijkertijd wordt u afgeleid door het volgen van vingerbewegingen, geluiden of het tappen met uw handen. Tussendoor wordt steeds even gepauzeerd en gevraagd wat er in u opkomt. De EMDR brengt doorgaans een stroom van verschillende gedachten, emoties en soms lichamelijke gevoelens op gang. Steeds wordt er gevraagd wat de verandering is in deze gedachten en gevoelens. Gaandeweg zal de kracht en de emotionele lading van de herinnering afnemen, waardoor het minder belastend wordt aan de gebeurtenis terug te denken.

Onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat EMDR een bewezen effectieve behandelmethode is posttraumatische stress-stoornis, ook wel PTSS genoemd, en andere traumagerelateerde angstklachten. Dat zijn klachten die het gevolg zijn van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het terugdenken aan die gebeurtenis een emotionele reactie oproept.

Zie voor meer informatie de website van de Vereniging EMDR Nederland en de door hen gepubliceerde folder voor cliënten.