Kosten

Tarieven

Voor al mijn gesprekken breng ik een vast tarief in rekening zoals is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn afhankelijk van de aard – bijvoorbeeld of het gaat om intake, diagnostiek of behandeling – en de duur van het gesprek. De tarieven die voor mij van toepassing zijn, passen bij ‘ambulante zorg’ en vallen onder ‘kwaliteitsstatuut sectie II’ en afspraken bij mij vallen onder het beroep ‘psychotherapeut’. U kunt de actuele tarieven van de NZa vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/. Ook consulten via de mail of telefonisch kunnen in rekening worden gebracht en wanneer ik met collega’s overleg over een behandeling wordt er een ‘intercollegiaal overleg’ in rekening gebracht. In ieder geval bij een intake zal er altijd minstens één keer een anoniem intercollegiaal overleg plaatsvinden.

Vergoeding door zorgverzekering

Psychotherapie wordt onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding is het vereist dat er sprake is van een DSM-5 diagnose en dat u door uw huisarts – of een andere huidige behandelaar – wordt verwezen in verband met een DSM-5 diagnose of een vermoeden daarvan. Als uit de intake blijkt dat er geen diagnose kan worden gesteld, komt u niet voor vergoeding in aanmerking. Houdt u ook bij volledige vergoeding rekening met het wettelijk eigen risico van momenteel €385,-, die u eerst zelf dient te betalen.

Zowel voor 2023 als voor 2024 heb ik een contract afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars. Dat betekent dat als u bij één van hen bent verzekerd en er aan de voorwaarden voor vergoeding wordt voldaan, ik de rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar zal indienen en deze volledig zal worden vergoed. Wanneer u bij een andere zorgverzekeraar bent verzekerd, wordt mogelijk slechts een deel van uw behandeling door hen vergoed. Ik raad u aan voorafgaand aan het eerste gesprek contact op te nemen met uw verzekeraar om te informeren naar het percentage dat wordt vergoed.

  • A.s.r. (hieronder vallen o.a. ook; ‘Ik kies zelf van a.s.r.’ (voorheen Ditzo) en de Amersfoortse)
  • DSW (hieronder vallen o.a. ook; StadHolland, inTwente en BeterZorg)
  • Caresq (hieronder vallen EUCARE en Aevitae – EUcare)
  • Zorg en Zekerheid
  • ENO (hieronder valt ook Salland)
  • Zilveren Kruis (hieronder vallen ook; Interpolis, FBTO, De Friesland en Aevitae – Avéro Achmea)

No Show

Ik verzoek iedereen afwezigheid zo vroeg mogelijk bij mij kenbaar te maken. Mocht u onverhoopt op het laatste moment een sessie bij mij moeten afzeggen, dan kan ik de gereserveerde tijd niet declareren. Een deel van de kosten van die tijd breng ik dan rechtstreeks bij uzelf in rekening, ongeacht de reden van afwezigheid. Houdt er rekening mee dat deze kosten niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Bij een afmelding binnen 48 uur voor de geplande afspraak hanteer ik een ‘no show’-tarief van €75,-.

Onverzekerde zorg

Sommige vormen van psychologische zorg en hulpverlening komen niet voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar in aanmerking. Het tarief voor onverzekerde zorg bedraagt in 2023 €117,- voor een sessie van 45 min. Dit geldt onder andere in onderstaande gevallen:

  • Als er geen DSM-5 diagnose kan worden gesteld.
  • Als u er zelf voor kiest geen diagnose in uw medisch dossier op te willen nemen.
  • Behandeling van aanpassingsstoornissen.
  • Partner-relatietherapie.