Werkwijze

Behandeling

Als u bij mijn in therapie komt, zullen we starten met een aanmelding en intake. Wanneer we tot een overeenstemming komen over de behandelmethode en behandeldoelen leggen we dit vast in een behandelplan. Mits u mij er toestemming voor geeft, breng ik de verwijzer, meestal uw huisarts, op de hoogte van dit behandelplan, van tussentijdse evaluaties en van afsluiting van de behandeling. We zullen de behandeling geregeld samen evalueren, wat soms aanleiding kan geven voor het aanpassen van het behandelplan. De evaluatie gebeurt minstens eens per jaar, maar bij kortere trajecten of wanneer we daar aanleiding voor zien kan dat ook op kortere termijn gewenst zijn. De behandeling kan ook altijd op uw verzoek eerder worden geƫvalueerd. Ook het beƫindigen van een psychotherapie gebeurt in samenspraak, waarbij we samen het moment van afronden zullen bepalen.

De behandelgesprekken vinden bij voorkeur face to face plaats op locatie en duren doorgaans 45 minuten. Soms kan het voorkomen dat een afspraak niet op de locatie kan plaatsvinden. In dat geval maak ik bij wijze van uitzondering incidenteel gebruik van het beveiligde programma WeSeeDo om de afspraak middels videobellen door te laten gaan.

Waarneming en crisis

Ik probeer u altijd tijdig op de hoogte te brengen van mijn afwezigheid en publiceer mijn geplande afwezigheid op deze website. Wanneer we samen inschatten dat het nodig zal zijn, kan ik een tijdelijke vervanger voor u regelen. Ook is er tijdens mijn afwezigheid een waarnemer beschikbaar waarmee u contact kunt opnemen indien nodig.

In geval van een crisissituatie kunt u onder mijn werktijden contact met mij opnemen per mail of telefoon. Ik ben niet altijd direct bereikbaar, maar probeer u altijd zo snel mogelijk te woord te staan. Buiten mijn werktijden, in het weekend of als ik afwezig ben, kunt u in geval van een crisissituatie contact opnemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost. In de regio Leiden kunt u terecht bij de locatie Leiderdorp via het telefoonnummer 088-4274700. Via de huisarts of huisartsenpost is ook contact met de crisisdienst van GGZ Rivierduinen mogelijk.

Is er sprake van gedachten aan zelfmoord? U kunt altijd rechtstreeks en anoniem contact opnemen met de Hulplijn 113 via het telefoonnummer 0800-0113 of anoniem chatten via de website www.113.nl.