Kwaliteit en Klachten

Kwaliteit

Conform mijn beroepsregistraties als GZ-psycholoog en psychotherapeut en mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging LVVP voldoe ik aan de kwaliteitseisen die daar aan verbonden zijn. Ik houd mij aan de beroepscode voor psychotherapeuten BIG van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten (NVP). De kwaliteit van de door mij geleverde zorg wordt daarmee onder andere geborgd door visitatie door de LVVP, intervisie met collega’s en bij- en nascholing. De wijze waarop ik de verschillende kwaliteitseisen waarborg binnen mijn praktijk staat beschreven in mijn kwaliteitsstatuut, goedgekeurd en gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland.

Klachten

In mijn werk probeer ik zorgvuldig met u samen te werken, maar het kan voorkomen dat u toch ontevreden bent of een klacht heeft. Ik wil u vragen om uw onvrede of klacht eerst bij mij kenbaar te maken, zodat we samen een passende oplossing kunnen zoeken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan aanpassing van het behandelplan, verwijzing naar een collega of het herstellen van een gemaakte fout. Mochten we er samen niet uitkomen of als u zich door mij onvoldoende gehoord of begrepen voelt, kunt u zich ook wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, de LVVP, door te mailen naar lvvp@klachtencompany.nl. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling van de LVVP. Verder kunt u een klacht voorleggen aan de geschillencommissie vrijgevestigde GGZ praktijken in Den Haag of een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.