Affectfobie Therapie (AFT)

Affectfobietherapie (AFT) is een therapievorm, die is bedoeld voor mensen die bang zijn geworden voor hun eigen gevoelens en manieren hebben ontwikkeld om minder of niet meer te voelen wat er in ze omgaat. De therapie richt zich op het weer leren toelaten, herkennen en tot uiting brengen van eigen gevoelens, gedachten en verlangens.

Wat is een affectfobie?

We spreken over een ‘fobie’ als we het hebben over een hevige angst voor iets specifieks of een specifieke situatie (zoals ook een spinnenangst of hoogtevrees). Een dergelijke angst gaat vaak gepaard met de drang om datgene waar men bang voor is zoveel mogelijk te vermijden. Met ‘affect’ bedoelen we alles wat je in jezelf kan voelen, zoals emoties en verlangens. Met ‘affectfobie’ wordt dan ook een angst voor de eigen gevoelens bedoeld.

Waarom AFT?

Onze emoties en verlangens geven kleur aan ons leven, vertellen ons over onze eigen wensen en grenzen en helpen ons bij het maken van keuzes. Sommige mensen zijn echter bang geworden voor de eigen gevoelens en zijn eraan gewend geraakt om hun eigen gevoelens te vermijden, ofwel: zo min mogelijk te voelen. Bijvoorbeeld doordat ze bang zijn geworden erdoor overweldigd te worden of doordat ze hebben afgeleerd om hun eigen gevoelens serieus te nemen. Het wegstoppen van die gevoelens kan veilig of comfortabel aanvoelen, maar het remt ook de spontaniteit, levenslust en het zelfvertrouwen. Bovendien kan het somber, gespannen en vermoeid maken en kan het afstandelijk doen voelen in relaties tot anderen. Het kan dan helpend zijn om middels therapie weer op zoek te gaan naar en contact te maken met die weggestopte gevoelens.

Hoe ziet AFT eruit?

Binnen mijn praktijk wordt AFT aangeboden als individuele behandeling van één sessie van 45 minuten per week. Er wordt gestart met het in kaart brengen van wat de centrale thema’s en conflicten zijn in het leven. Ook onderzoeken we wat heeft gemaakt dat gevoelens worden vermeden en op welke manier dat gebeurt. Vervolgens wordt het contact met de emoties en verlangens weer teruggezocht, waarmee opnieuw gewend wordt aan het voelen en ervaren van verschillende gevoelens. Tenslotte wordt zowel binnen als buiten de therapie geoefend met het tot uiting brengen van de gevoelens en het baseren van keuzes in het leven op die gevoelens.

Onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat affectfobietherapie een effectieve methode is voor het behandelen van depressieve klachten en angstklachten. Ook is gebleken dat AFT een positief effect kan opleveren voor mensen met vermijdende of afhankelijke patronen in hun persoonlijkheid. AFT is een ‘kortdurende psychodynamische psychotherapie’ (KPD) en de effectiviteit van KPD is in een groot aantal brede onderzoeken aangetoond.  

Zie voor meer informatie ook de beschrijving van AFT op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.